בבית משפחת פרומוביץ בשהם החלפנו דלתות מעוצבות קיימות מעץ לדלתות כניסה...