היהלום שבכתר החלפת דלת עץ של משפחת יהלום. התמונה העליונה דלת העץ הישנה. התמונה מלמטה דלת כניסה מעוצבת וריאציה. הרקע חיפוי אבן על הקיר , פרט שמעלה את רמת הקושי בביצוע העבודה. פרט קטן אולם מאוד דרמטי….שתי התמונות , לפני ואחרי , הן המראה של אותו יום.

 

בית יהלום גני יוחנן
בית יהלום גני יוחנן

את חיה ואבי הפנה אלינו דני רובינשטיין, שרכש דלת כניסה בשהם ועוד אחת בראשון לציון. ביצענו ברמת דיוק גבוהה ביותר, לפתח עטוף באבן מסותתת, את החלפת הדלת בבית משפחת יהלום בגני יוחנן. את הדלת תיכננו יחד, גודל פתח החלון ומיקומו היה חשוב למזמינים על הסנטימטר וכן היחס העיצובי בין היחידה הנפתחת לכנף המשנית.